ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Γ1 γΙα την Τρίτη 28-2-2012 επανάληψη όλη την ενότητα 8 ( μαζί με τις ασκήσεις της ενότητας) Μαρία Ρεμπούσκου

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

Τμήμα Γ1 2-02-2012 Ασκήσεις
1. Να κλίνετε τα ανώμαλα ουσιαστικά η ναυς και η χειρ
2. Να απαντήσετε στις νοηματικές ερωτήσεις του κειμένου. Προφορικά στις δύο πρώτες και γραπτά στην τρίτη.